LIJDLR

Our Team

Amal Singh

Pranjal Rai

Kratika Kushwah

Aditya Puri

Ashwani Patel

Shivam Verma

Rajarshi Tripathi

Rishita Rastogi

Nikita Ambwani

Afreen Khan

Ayush Garg

Rupali Chauhan

Shivam Patel

Girisha Pathak

Pragya Shukla

Nancy Patel

Kapil Kumar

Amit Agrahari

Shreya Verma

Vaishnavi Singh

Aniket Yadav

Prakhar Singh