LIJDLR

Our Team

Amal Singh

Founder

Manik Tindwani

Co-Founder

Rajarshi Tripathi

Co-Founder

Kratika Kushwah

Aditya Puri

Rupali Chauhan

Nikita Ambwani

Afreen Khan

Girisha Pathak

Prakhar Singh

Megha Sharma

Shivam Verma

Shivam Patel

Shreya Verma